S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

   0905 500 448      policoveregaly@gmail.com


Vrátenie tovaru a peňazí
Zásady vrátenia tovaru a vrátenia peňazí zákazníkom

V zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku (cez internet, resp. internetový obchod) a našich obchodných podmienok máte právo tovar zakúpený v tomto eshope vrátiť bez udania dôvodu v lehote 14 dní od doručenia objednávky kuriérskou službou, prípadne od prevzatia tovaru formou osobného odberu. 

 • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

 • Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 • Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 • Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zásady vrátenia tovaru:

 • tovar zabaľte do vhodného obalu (ideálne do pôvodného kartónového obalu kvôli presným rozmerom, nie je to však podmienkou) a zabezpečte ho vždy tak, aby sa počas prepravy k nám nepoškodil. Toto je dôležité z hľadiska predchádzania prípadných škôd na tovare, nakoľko sa jedná o pomerne ťažký a rozmerovo náročný typ produktov.

 • tovar odošlite kuriérskou alebo inou prepravnou službou na našu adresu uvedenú v kontaktoch. Tovar je taktiež možné vrátiť aj osobne v sídle firmy. Vrátená zásielka nesmie byť na dobierku, takéto zásielky nepreberáme.

 • Pre urýchlenie procesu odstúpenia od zmluvy vyplňte formulár odstúpenia od zmluvy ktorý je prílohou emailu každej vytvorenej objednávky, kde vyplňte všetky požadované údaje. Tento formulár je okrem emailu dostupný aj na webe predávajúceho v kategórii obchodné podmienky. Formulár nám zašlite elektronicky emailom, alebo v tlačenej podobe spolu s tovarom a dokladom o kúpe (faktúrou). 

 • Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša vždy kupujúci. V prípade záujmu zo strany kupujúceho môže predávajúci objednať kuriérsku službu na vyzdvihnutie vráteného tovaru od kupujúceho. Aj v tomto prípade náklady za zvoz tovaru znáša kupujúci, resp. mu bude táto suma odpočítaná od ním zaplatenej kúpnej ceny za tovar.

Vrátenie kúpnej ceny zákazníkovi:

 • po vrátení tovaru balenie skontrolujeme (prípadné poškodenie, vady, úplnosť balenia a pod.) a bezodkladne, najneskôr do 14 dní od prevzatia vráteného tovaru vrátime kupujúcemu celú kúpnu sumu vrátane nákladov za dopravu na bankový účet uvedený vo formulári odstúpenia od zmluvy, prípadne poštovou poukážkou.

 • v prípade, že zákazník tovar uhradil online bankovou kartou, bude mu táto suma vrátená na bankovú kartu, ktorou vykonal platbu. Ak si zákazník želá peniaze vrátiť na iný účet, je povinný nám to oznámiť emailom, resp. vo formulári odstúpenia od zmluvy.

 • ak zákazník tovar zaplatil v hotovosti pri osobnom odbere, bude mu kúpna cena vrátená taktiež v hotovosti, prípadne prevodom na účet uvedený vo formulári odstúpenia od zmluvy alebo poštovou poukážkou.

 • v prípade, že predávajúci zistí poškodenie tovaru zo strany kupujúceho, bude si vzniknutú škodu vymáhať súdnou cestou v občiansko - právnom konaní.
N2Y3MmZh